Kültürler Arası Diyalog


“Kültürler arası diyalog; Dünya ülkeleri ve toplumları arasındaki
anlayışın gelişmesinin, önyargıyı ve bilgisizliği aşmanın
anahtarıdır. Aynı zamanda toplumsal kaynaşmayı ve kamu hayatına
demokratik katılımı da teşvik eder. Dahası; kültür ve sanat,
istihdam ve ekonomik büyüme için en dinamik sektörler arasındadır.Prusa Art, Cultural and Education Foundation ABD ve Türkiye’de bu
ilkeler doğrultusunda iki ülkenin kültürel bağlarını güçlendirerek;
bilim, sanat,sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar
yapmayı hedeflemektedir.”Ali Fuat Yilmaz PhD.

Başkan

Prusa Art, Cultural and Education Foundation of America