Vizyon


Vizyon

Akademik ve Sanatsal olarak Türk Halk Kültürünü, Türk Halk Danslarını ve Türk Halk Müziği’ni Türk Geleneksel El Sanatlarını, araştırma ve uygulama çalışmalarını en üst düzeye çıkarmak,
başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine yaygınlaştırmak, gelecek kuşaklara taşımak, kültürel değerlerimizi ulusal ve uluslararası platformunda daha da güçlendirmektir.


  • Temel Değerler
  • Milli değerlere,ATATÜRK ilke Inkilaplarina bağlılık
  • Dürüstlük
  • Güvenirlilik
  • Saygınlık
  • Şeffaflık
  • Gönüllülük
  • Yüksek sorumluluk duygusu
  • Üstun hizmet ve kalite politikası anlayışı
  • Hukuka uygunluk