Vizyon

Vizyon


Akademik ve Sanatsal olarak Türk Halk Kültürü’ nu, Türk Halk
Dansları’ nı ve Türk Halk Müziği’ni Türk Geleneksel El Sanatları’
nı, araştırma ve uygulama çalışmalarını en üst düzeye çıkarmak,
başta gençler olmak üzere toplumun her kesimine yaygınlaştırmak;
gelecek kuşaklara taşımak, kültürel değerlerimizi ulusal ve
uluslararası platformunda daha da güçlendirmektir.


  • Temel Değerler
  • Milli değerlere,ATATÜRK ilke Inkilaplarina bağlılık
  • Dürüstlük
  • Güvenirlilik
  • Saygınlık
  • Şeffaflık
  • Gönüllülük
  • Yüksek sorumluluk duygusu
  • Üstun hizmet ve kalite politikası anlayışı
  • Hukuka uygunluk