PRUSAYI TANIYALIM


Prusa Art, Cultural and Education Foundation adı ile kuruluşu
yapılmış olan (Non-Profit Education Org.Exep under Section 501 (c) (3)
Corporation INC), 04/20/2016 tarih ve 81-2451469 sayi ile, America
Federal kurumlarınca vergiden muaf, kar amacı gütmeyen bir eğitim
kuruluşu olarak tasdiklidir.Prusa Art, Cultural and Education Foundation temel ilke ve
amaçlarıyla uyum içinde olacak şekilde ABD de yaşayan Türk ve Amerikan
vatandaşlarına eğitim ve kültürel açıdan hizmeti gaye edinmiştir.Prusa Art, Cultural and Education foundation misyon ve ilkeleri
doğrultusunda, toplumlar arası diyaloğu artırıp, Kültürel; eğitim ve
bilim alanlarını kapsayan çalışmalara katkıda bulunmayı da
amaçlamaktadır.Bu doğrultuda; Türk Halk Dansları başta olmak üzere değişik
kültürlerin danslarının da tarihsel süreç içerisindeki değişme ve
gelişmelerini inceleyerek kültürlerarası ilişkilerin artmasına katkı
sağlayacak faaliyetler gerçekleştirecektir.Bu güzide kuruluşumuzun faaliyete en kısa zaman da geçeceğini siz değerli Türk Amerikan toplumuna duyurmaktan kıvanç duyarız.  • Tarihçe
  • Vakfın Senedi (pdf)
  • Mütevelli Heyeti
  • Yönetim Kurulu
  • İdari Kadro
  • Proje/ AR-GE Bolumu (Tüm bölümlerin çalışmalarının projelendirileceği bolum)
  • Eğitim Kurulu (Dansçıların dans öğrenimi konusundaki yöntem ve teknikleri belirleyecek bölüm)
  • Sanat Kurulu (Her bölümden birer temsilcinin katılması ile,
   bölümlerin idari ve sanatsal çalışmalarını denetleyecek ve projeleri
   uygulayacak kuruldur)